Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) GmbH

MEDIA Unit

(Management of Electronic Resources, Data, Information and Open Access)

Fahrenheitstr. 6
28359 Bremen

Kontaktpersonen

Clara Bruns
Telefon (0421) 23 800 - 116
Fax (0421) 23 800 - 30
E-Mail clara.bruns@we dont want spamleibniz-zmt.de

 

 

 


Back to top